در شیشه ای مدل استار

معرفی محصول

در شیشه ای اتوماتیک مدل استار

هوکارت تولید کننده انواع فریم درب شیشه ای اتوماتیک ، پروفیل کاور و نگهدارنده اپراتور 90درجه و 45درجه 
تمامی فریمها جزء محصولات انحصاری هولدینگ هوکارت میباشند